Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27/02/2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://harmoniebierbeek.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Harmonie Bierbeek
Opvelpsestraat 64, 3360 Bierbeek
België
Website: https://harmoniebierbeek.be
E-mail: eb.keebreibeinomrah@etisbew

Bijlage

Paid Memberships Pro

Data Collected to Manage Your Membership

At checkout, we will collect your name, email address, username, and password. This information is used to setup your account for our site. If you are redirected to an offsite payment gateway to complete your payment, we may store this information in a temporary session variable to setup your account when you return to our site. At checkout, we may also collect your billing address and phone number. This information is used to confirm your credit card. The billing address and phone number are saved by our site to prepopulate the checkout form for future purchases and so we can get in touch with you if needed to discuss your order. At checkout, we may also collect your credit card number, expiration date, and security code. This information is passed to our payment gateway to process your purchase. The last 4 digits of your credit card number and the expiration date are saved by our site to use for reference and to send you an email if your credit card will expire before the next recurring payment. When logged in, we use cookies to track some of your activity on our site including logins, visits, and page views.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Event Tickets

Hello,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Event Tickets and its Add-ons.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

What personal data we collect and why we collect it

Event, Attendee, and Ticket Purchaser Information

Through the usage of Event Tickets, Event Tickets Plus, and Community Tickets, information may be collected and stored within your website’s database.

Suggested text:

If you create, submit, import, save, or publish event ticket information, as well as obtain RSVPs or purchase tickets to events, such information is retained in the local database:
 1. Attendees information (RSVPs and Tickets): name and email address
 2. Ticket information (RSVPs and Tickets): name, email address, and ticket number/SKU (via check-in page)
 3. Ticket purchaser information: name and email address
 4. Ticket purchaser billing address, which is collected through the use of WooCommerce, Easy Digital Downloads, or PayPal
Please note: The website owner can collect nearly any Attendee Information requested from ticket buyers by creating a custom registration form.

API Keys

Event Tickets suite offers the use of third-party API keys. The primary functions are to enhance the features we've built in, some of which use Google Maps and PayPal. These API keys are not supplied by Modern Tribe.

Suggested text:

We make use of certain API keys, in order to provide specific features. These API keys may include the following third party services: Google Maps and PayPal.

How Long You Retain this Data

All information (data) is retained in the local database indefinitely, unless otherwise deleted.

Certain data may be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. Please note, however, that several "edge cases" exist in which we are unable to perfect the gathering and export of all data for your end users. We suggest running a search in your local database, as well as within the WordPress Dashboard, in order to identify all data collected and stored for your specific user requests.

Where We Send Your Data

Modern Tribe does not send any user data outside of your website by default.

If you have extended our plugin(s) to send data to a third-party service such as Eventbrite, Google Maps, or PayPal, user information may be passed to these external services. These services may be located abroad.

The Events Calendar

Hello,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of The Events Calendar and its Add-ons.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

What personal data we collect and why we collect it

Event, Venue, and Organizer Information

Through the usage of The Events Calendar, Events Calendar PRO, The Events Calendar Filter Bar, Eventbrite Tickets, and Community Events plugins, as well as our Event Aggregator Import service (contained within The Events Calendar plugin), information may be collected and stored within your website’s database.

Suggested text:

If you create, submit, import, save, or publish Event, Venue, or Organizer information, such information is retained in the local database:
 1. Venue information: name, address, city, country, state, postal code, phone, website, geographical coordinates (latitude and longitude)
 2. Organizer information: name, phone, website, email
 3. Event information: website, cost, description, date, time, image

Importing Events, Venues, and Organizers:

 1. All data present within a CSV or ICS file and external URLs (for events, venues, organizers, and tickets)
 2. Import origin data (URL from where events are being imported—such as Eventbrite, MeetUp, other compatible URL sources, and more, which can include similar or same data as listed above)
 3. Eventbrite Ticket information: name, description, cost, type, quantity
Please note that to create new events through the Community Events submission form, a user must hold a website account on this domain. This information is retained in the local database. It is also possible to create events anonymously, if the site owner has this option enabled. When purchasing Eventbrite Tickets, attendee, purchaser, and order information are stored and managed by Eventbrite.

API Keys

The Events Calendar suite offers the use of third-party API keys. The primary functions are to enhance the features we've built in, some of which use Google Maps, PayPal, Eventbrite, and Meetup. These API keys are not supplied by The Events Calendar.

Suggested text:

We make use of certain APIs, in order to provide specific features. These APIs may include the following third party services: Google Maps (API key), Meetup (OAuth token), PayPal (email, Client ID, Client Secret), Eventbrite (API key, auth URL, Client Secret), and Zoom (email, Client ID, Client Secret).

How Long You Retain this Data

All information (data) is retained in the local database indefinitely, unless otherwise deleted.

Certain data may be exported or removed upon users’ requests via the existing Exporter or Eraser. Please note, however, that several “edge cases” exist in which we are unable to perfect the gathering and export of all data for your end users. We suggest running a search in your local database, as well as within the WordPress Dashboard, in order to identify all data collected and stored for your specific user requests.

Where We Send Your Data

The Events Calendar does not send any user data outside of your website by default.

If you have extended our plugin(s) to send data to a third-party service such as Eventbrite, Google Maps, or PayPal, user information may be passed to these external services. These services may be located abroad.

Leden gedeelte

De muziek zit niet in de noten, maar in de stiltes ertussen

contact

Neem contact op om je foto’s te kunnen delen

logo