BESTUURSLEDEN VAN DE HARMONIE EN HUN FUNCTIE

Het bestuur bestaat uit 7 leden (muzikanten en niet-muzikanten) die instaan voor een vlotte werking van de vereniging. Elke eerste maandag van de maand behalve in juli is er bestuursvergadering.