BESTUURSLEDEN VAN DE HARMONIE EN HUN FUNCTIE

Het bestuur bestaat uit 8 leden (muzikanten en niet-muzikanten) die instaan voor een vlotte werking van de vereniging. Elke eerste maandag van de maand behalve in juli is er bestuursvergadering.

Voorzitter

Michaël Vanhulst
voorzitter@harmoniebierbeek.be

Ondervoorzitter en Secretaris

Stijn Weygaerts
secretaris@harmoniebierbeek.be

Kassier

Paul Saliën
penningmeester@harmoniebierbeek.be

Penningmeester

Liesbeth Paulus
penningmeester@harmoniebierbeek.be

Vaandeldrager

Patrick Van Der Velpen

Bestuurslid

Marlies Bruyninckx

Bestuurslid

Anne Verheyen

Bestuurslid

Cedrik Pirard